Mateusz Kokot

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach


Mateusz Kokot – rocznik 1992. Ukończył Wydział Artystyczny. Dyplom: Movements, Sekwencer, Crawlers. Teoria rekapitulacji jako punkt wyjścia dla transludzkiej wizji człowieka zrealizowany w Pracowni prof. ndzw, dr hab. Andrzeja Tobisa. Laureat nagrody Rektora ASP Kraków, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej 2015; II miejsce na Digital Art Attack Festival 2016. Finalista konkursu Artystyczna Podróż Hestii 2017. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Finalista konkursu Transgrafia. W zaprezentowanym zbiorze prac artysta opiea się na XIX wiecznej teorii rekapitulacji, która zakładała, że każdy żywy organizm nosi w sobie ewolucyjne ślady przeszłości. Używając technik cyfrowych oraz materii malarskiej, poszukuje zależności między światem pierwotnym a światem współczesnym. Multiplikując ciało redefiniuje jego kształt, nadając mu nową, biologiczną jakość.Tytuł dyplomu: Movements, Sekwencer, Crawlers. Teoria rekapitulacji jako punkt wyjścia dla transludzkiej wizji człowieka.

W zaprezentowanym zbiorze prac opieram się na XIX wiecznej teorii rekapitulacji, która zakładałaże każdy żywy organizm nosi w sobie ewolucyjne ślady przeszłości. Używając technik cyfrowych oraz materii malarskiej, poszukuję zależności między światem pierwotnym a światem współczesnym. Podstawową zasadą konstruującą obraz jest multiplikacja. Sekwencjonując ciało redefiniuję jego kształt, nadając mu nową, biologiczną jakość. Sumą tych działań jest deklarcją, w której identyfikuję się z transhumanizmem, rozważając nad ideą postczłowieka. Rekapitulacja była punktem wyjścia dla osobistych przemyśleń, na temat transludzkiego obrazu człowieka. Zwrot transludzki wykracza poza regułę Denisa Diderota, według której wszystko musi zaczynać i kończyć się na człowieku. Sam będąc człowiekiem, nie potrafię wyjść całkowicie poza ludzki poziom myślenia, jednak zaczynając od ludzkiego, dochodzę do formy kiedy zadaję sobię pytanie, czy to co widzę jest zwierzęce czy abstrakcyjne? Pewne jest to, że pierwotne, jest nierozłączną częścią współczesnego, a transhumanistyczne idee mają sens tylko wtedy, kiedy odrzuci się antropocentryczny model świata. Dyplom ma charakter interdyscyplinarny, każdy cykl prac jest kolejnym stopniem uabstrakcyjnienia formy ludzkiej. Film Crawlers to zestawienie transformacji z rzeczywistością, seria Movements to stan przejściowy pomiędzy figuracją a abstrakcją, a Sekwencer to końcowy stan niefiguratywnego obrazu człowieka.